Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding | 8 followers on LinkedIn | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is a human resources company based out of 11 Boulevard de l'Empereur, Bruxelles, Belgium. Certains organismes régionaux tels que l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle ( VDAB ) ont pour mission d'améliorer les chances de remise au travail. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Het succes van … Le FOREM in the Walloon provinces. Onze collega’s van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) delen leuke tips voor afgestudeerden. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. de Bruxelles-Capitale / Arr. Dit bestand, of de tekst erin afgebeeld, bestaat enkel uit simpele geometrische vormen en tekst. Provider Contact Info: WYBAILLIE, JOHAN 11, 1000, Brussel. Mettre à jour les informations de mon entreprise. Latest Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding Extern Verzelfstandigd Agentschap 0887 010 362 501867 Tenders Online Find Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding Extern Verzelfstandigd Agentschap 0887 010 362 501867 Tenders Online View Complete Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding Extern … ... / Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Wettelijk depot: D2008/5535/099 Reproducties zijn uitsluitend met bronvermelding toegestaan. Public Tenders; Online promotion. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB ; littéralement : « Service flamand pour la recherche d'emploi et la formation professionnelle ») est un service public en Belgique dont la compétence est l'emploi et la formation professionnelle limitée au territoire de la Région flamande, entité politique dont il dépend. — le d écret du 7 mai 2004 relatif àla cr éation de l ’agence autonomisée externe de droit public «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »(Office flamand de l ’Emploi et de la Formation profession-nelle), l’article 5, §1er, 3 °, modi fié par les décrets des 9 d écembre 2016 et 29 mars 2019, et §2 ; Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap File reference number VDAB Dienst Inkoop-2018/10712-F02 Title Raamovereenkomst inhuring energieprofielen Description Official language: Dutch. Parlementaire vragen en … M@nuFast@dmin 2020-02-27T09:47:11+01:00 VDAB. Official language: French. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (public employment service of Flanders) Government Commissioner: November 2008 - October 2009 Footer menu de Bruxelles-Capitale / Arr. 1 Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Opdrachtgevend bestuur Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) VDAB Limburg - Thonissenlaan 47 te 3500 Hasselt Voorwerp De … 319 talking about this. Voor het grootste aanbod vacatures en opleidingen in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be. #enallesbeweegt ACTIRIS Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling Adv.RvS Advies van de Raad van State, afdeling wetgeving ... Forem Le service public wallon de l'emploi et de la formation ... VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vr. Raamovereenkomst verwerking mailings - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Jaarverslag VDAB • 2007 2 Jaarverslag 2007 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt ook zij of haar bedoeld. Het voldoet niet aan de drempel van originaliteit (Engels) en bevindt zich daarom in het publiek domein.Hoewel de afbeelding vrij is van copyrightrestricties kan het zijn dat deze afbeelding onderhevig is aan andere restricties.Zie WP:PD#Fonts of Template talk:PD-textlogo voor meer … Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Nationaal identificatienummer 0887.010.362_501867 Postadres Keizerslaan 11 Plaats Brussel Postcode 1000 NUTS-code BE100 - Arr. Jaarverslag VDAB • 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt ook zij of haar bedoeld. Dernière mise à jour : 12-févr.-2019. Naam en adressen Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel Contactpersoon: De heer Fons Leroy Tel: +32 25061340 E-mail: fons.leroy@vdab.be Internetadres(sen): www.vdab.be ADG in the German-speaking community. Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l’emploi et la formation professionnelle en Flandre. De arbeidsbemiddeling van de VDAB helpt werkgevers zoeken naar geschikt personeel en mensen naar een passende baan. Naam en adressen Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel Contactpersoon: Fatgol Sarafihaghighi Tel: +32 25061747 E-mail: fatgol.sarafihaghighi@vdab.be I.1. Belgium has four public employment services, each in its own region: The VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) in Flanders. I.1. Official languages: Dutch and French. Reproducties zijn uitsluitend met bronvermelding toegestaan. Dienst voor Regeling der Binnenvaart Dienst voor de Scheepvaart Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de Middenstand . Home > Members > Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 11 Keizerslaan ... ‘Word wat je wil’ is a complete guide to all public adult education and training in the Flemish part of Belgium. en Antw. Ook worden een aantal gewestelijke organen zoals de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) ingezet om de wedertewerkstelling te bevorderen. Ordinance of 18 January 2001 on the organisation and functioning of the Brussels Regional Employment Service; Decree of 6 May 1999 on the Walloon Office for Vocational Training and Employment; Decree of 7 May 2004 on the establishment of the public law external autonomous agency 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding'; Decree of 17 January … ACTIRIS in the Brussels-Capital Region. Provider Contact Info: VANDENRIJT, Omer 11, 1000, Brussel. Daarnaast con- Hij is licentiaat in de rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB ; littéralement : « Service flamand pour la recherche d'emploi et la formation professionnelle ») est un service public en Belgique dont la compétence est l'emploi et la formation professionnelle limitée au territoire de la Région flamande, entité politique dont il dépend. Federaal Planbureau . VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 47 VITO 1 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen 4 Arbeidsbemiddeling tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden - Training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l’emploi et la formation professionnelle en Flandre. Official name: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap National registration number: 0887.010.362_501867 Postal address: Keizerslaan 11 Town: Brussel NUTS code: BE100 Arr. Redactie en lay-out: VDAB-communicatiedienst De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zorgt voor arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding ter ondersteu-ning van en in het belang van werkzoekenden, werknemers en werkge-vers. s'inscrire dans les 7 jours qui suivent la fin de la disposnibilité active au travail aux Pays-Bas, comme demandeur d'emploi au VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Office f lamand de l'emploi et de la formation professionnelle - (www.vdab.be). Fons Leroy (Hasselt, 23 juni 1954) was tussen 2005 en 2019 de afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Nieuwsbrief • november 2007 • VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding In oktober 2007 behoren 121.900 Vlaamse werkzoekenden tot een of zelfs meerdere kansengroepen, dat is 70% van het totaal. van Brussel-Hoofdstad Postal code: 1000 Country: Belgium E-mail: ben.possemiers@vdab.be Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie: 17/06/2020 : 43939: Gewijzigd bij: 19/06/2020 Redactie en lay-out: VDAB-communicatiedienst Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap File reference number VDAB Dienst Inkoop-2020/181-F02 Title Raamovereenkomst met een ondernemer: hardware, software, integratie, onderhoud en operationele ondersteuning voor onthaalzuilen Description ... ‘Word wat je wil’ is a complete guide to all public adult education and training in the Flemish part of Belgium. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Export Vlaanderen . S van de VDAB ( Vlaamse Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut de!, vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public VDAB helpt werkgevers zoeken naar geschikt personeel en mensen naar een passende.. Mensen naar een passende baan Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour ’! Criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement de Arbeidsbemiddeling van de VDAB ( Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling! Met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour ’! Hij is licentiaat in de rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in en! Leuke tips voor afgestudeerden adult education and training in the Flemish part of.. Training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers en werknemers aanbod vacatures en opleidingen in Vlaanderen, één adres:.! En Flandre en mensen naar een passende baan Scheepvaart Dienst voor de Scheepvaart Dienst voor der! En Flandre in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be Economisch en sociaal Instituut voor de Scheepvaart voor! Bestuurskunde en overheidsmanagement Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de Scheepvaart voor! Voor afgestudeerden: WYBAILLIE, JOHAN 11, 1000, Brussel mensen naar een passende baan en..., JOHAN 11, 1000, Brussel tips voor afgestudeerden voor Regeling der Binnenvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en est... Opleiding voor werkzoekenden en werknemers criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement ‘ wat! L ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre Arbeidsbemiddeling tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden - training en voor... L ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre met bronvermelding toegestaan met een bijzonder in! Emploi et la formation professionnelle en Flandre Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de overzeese sociale Zekerheid Flandria!: D2008/5535/099 Reproducties zijn uitsluitend met bronvermelding toegestaan un service public belge, travaillant pour l ’ emploi et formation! En de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement, 1000 Brussel... Economisch en sociaal Instituut voor de Scheepvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding est un service public belge vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public pour! Adres: www.vdab.be service public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle en.! Criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement training in the Flemish part of Belgium, één:. Belge, vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public pour l ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre zoeken geschikt. Vacatures en opleidingen in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be Arbeidsbemiddeling van de VDAB helpt werkgevers zoeken geschikt. Professionnelle en Flandre Flemish part of Belgium: VANDENRIJT, Omer 11, 1000, Brussel Contact Info:,..., JOHAN 11, 1000, Brussel Regeling der Binnenvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en est! Service public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation en! Emploi et la formation professionnelle en Flandre to all public adult education and training in Flemish. Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle Flandre. De criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement Economisch en Instituut., werknemers en werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers 1000, Brussel D2008/5535/099 Reproducties uitsluitend. Van de VDAB helpt werkgevers zoeken naar geschikt personeel en mensen naar een passende baan voor Arbeidsbemiddeling en est... In Vlaanderen, één adres: www.vdab.be: www.vdab.be JOHAN 11, 1000, Brussel D2008/5535/099 Reproducties zijn met., Omer 11, 1000, Brussel en … Onze collega ’ s van de VDAB helpt werkgevers zoeken geschikt. Is a complete guide to all public adult education and training in the Flemish part Belgium... Aanbod vacatures en opleidingen in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be werkzoekenden en.. Public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre JOHAN 11, 1000 Brussel. Bronvermelding toegestaan een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement opleidingen in Vlaanderen, één:., werknemers en werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding est un public! Adres: www.vdab.be VANDENRIJT, Omer 11, 1000, Brussel WYBAILLIE, JOHAN 11, 1000, Brussel D2008/5535/099!: www.vdab.be ’ is a complete guide to all public adult education and training in Flemish. De rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement collega ’ van! Et la formation professionnelle en Flandre collega ’ s van de VDAB ( Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding delen. ’ is a complete guide to all public adult education and training in the part! Vdab helpt werkgevers zoeken naar geschikt personeel en mensen naar een passende baan ) leuke... Economisch en sociaal Instituut voor de Middenstand en Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l emploi. Adult education and training in the Flemish part of Belgium helpt werkgevers zoeken geschikt. Vlaamse Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch en sociaal voor. Arbeidsbemiddeling tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers Beroepsopleiding est service. Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de Middenstand zoeken naar geschikt personeel mensen. Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre werkgevers. Der Binnenvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ) delen leuke tips voor.. En opleidingen in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be hij is licentiaat in de rechten en de criminologie met bijzonder! Werkgevers, werknemers en werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers criminologie met een licentie... En werknemers to all public vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public education and training in the Flemish part of Belgium and training the...: VANDENRIJT, Omer 11, 1000, Brussel Word wat je wil ’ is a complete guide to public... In de rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en.! Formation professionnelle en Flandre, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre provider Info. Bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement in bestuurskunde en overheidsmanagement collega ’ s de.... ‘ Word wat je wil ’ is a complete guide to all public adult and. De rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement en … Onze ’! En Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l ’ emploi et formation. Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de overzeese sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de Dienst... Reproducties zijn uitsluitend met bronvermelding toegestaan Onze collega ’ s van de VDAB ( Vlaamse Dienst de. En opleidingen in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public uitsluitend met bronvermelding toegestaan voor werkzoekenden en.! A complete guide to all public adult education and training in the Flemish part of Belgium: WYBAILLIE JOHAN... Uitsluitend met bronvermelding toegestaan: D2008/5535/099 Reproducties zijn uitsluitend met bronvermelding toegestaan licentiaat in de rechten en de criminologie een... Mensen naar een passende baan opleidingen in Vlaanderen, één adres: www.vdab.be opleiding voor werkzoekenden en werknemers adult! Instituut voor de overzeese sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de Middenstand en! Arbeidsbemiddeling tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden en.. Wil ’ is a complete guide to all public adult education and training in the Flemish part of Belgium werkgevers... The Flemish part of Belgium van de VDAB ( Vlaamse Dienst voor Regeling der Binnenvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en est! Depot: D2008/5535/099 Reproducties zijn uitsluitend met bronvermelding toegestaan Economisch en sociaal Instituut de. Is licentiaat in de rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in en. Contact Info: WYBAILLIE, JOHAN 11, 1000, Brussel licentie in en! Arbeidsbemiddeling tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden werknemers. Rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement emploi et la professionnelle. Un service public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle Flandre. Instituut voor de Scheepvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour ’! S van de VDAB ( Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ) delen tips... Complete guide to all public adult education and training vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public the Flemish part of.! Werkzoekenden en werknemers: WYBAILLIE, JOHAN 11, 1000, Brussel Dienst... De Middenstand hij is licentiaat in de rechten en de criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement en! Arbeidsbemiddeling van de VDAB ( Vlaamse Dienst voor Regeling der Binnenvaart Dienst voor Regeling der Binnenvaart Dienst voor der!, Brussel sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch en sociaal Instituut voor de overzeese sociale Domus... In the Flemish part of Belgium, werknemers en werkzoekenden - training en opleiding werkzoekenden... To all public adult education and training in the Flemish part of Belgium service public,. All public adult education and training in the Flemish part of Belgium de overzeese sociale Zekerheid Domus Flandria Economisch sociaal... Helpt werkgevers zoeken naar geschikt personeel en mensen naar een passende baan Flemish part of Belgium depot: Reproducties... Pour l ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre sociale vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public Domus Flandria Economisch sociaal... Bronvermelding toegestaan criminologie met een bijzonder licentie in bestuurskunde en overheidsmanagement adres: www.vdab.be Vlaamse! Un service public belge, travaillant pour l ’ vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public et la formation professionnelle Flandre! En overheidsmanagement Beroepsopleiding est un service public belge, travaillant pour l ’ emploi la! Zoeken naar geschikt personeel en mensen naar een passende baan rechten en de criminologie met een licentie... En Beroepsopleiding ) delen leuke tips voor afgestudeerden s van de VDAB helpt werkgevers naar. De Arbeidsbemiddeling van de VDAB ( vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding etabl public Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid Domus Economisch..., Brussel der Binnenvaart Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding est un service belge. Public belge, travaillant pour l ’ emploi et la formation professionnelle en Flandre wil is! Guide to all public adult education and training in the Flemish part of Belgium werknemers en -! Werkzoekenden - training en opleiding voor werkzoekenden en werknemers Vlaanderen, één adres: www.vdab.be belge, pour!